پروژه های انجام شده گروه انرژی تهویه پردیس

بوستر پمپ آتشنشانی سه خط ایستگاه استاد معین خط 4 مترو تهران

  بوستر پمپ آتشنشانی سه خط با استاندارد NFPA20 و UL/FM …

بوستر پمپ آبرسانی سه درایو جهت بیمارستان تامین اجتماعی

بوستر پمپ آبرسانی سه خط دور متغیر سه درایو حهت بیمارستان …

تامین، نصب و راه اندازی بوستر پمپ آتشنشانی پایانه اکباتان

تامین، نصب و راه اندازی دستگاه بوستر پمپ آتشنشانی با استاندارد …

تامین، نصب و راه اندازی بوستر پمپ آتشنشانی مترو شهر آفتاب

تامین، نصب و راه اندازی بوستر پمپ آتشنشانی با استانداد UL/FM …

تامین پمپ های مجتمع صنایع فولاد ارفع

تامین پمپ های مجتمع صنایع فولاد ارفع با الکتروپمپ های دارای …

تامین، نصب و راه اندازی بوستر پمپ آتشنشانی شهر لبنیاتی میهن

تامین، نصب و راه اندازی بوستر پمپ آتشنشانی با استاندارد UL/FM …

تامین، نصب و راه اندازی بوستر پمپ آتشنشانی خط 4 متروی تهران

تامین، نصب و راه اندازی 14 دستگاه بوستر پمپ آتشنشانی با …

مشاهده لیست کامل پروژه های انجام شده توسط شرکت انرژی تهویه پردیس

لیست پروژه های انرژی تهویه پردیس